Music for Candlemas

In 2000 verscheen Trigons CD Music for Candlemas, met gregoriaans en vroege polyfonie uit de École de Notre Dame, bij het label Passacaille (no. 932).

‘Een gedurfde interpretatie van de 13de eeuwse vocale muziek uit de Notre Dame van Parijs… De gregoriaanse gezangen alsook de meerstemmige polyfone gezangen uit het boek Magnus Liber Organi stralen door de devote vertolking een bijzondere rust uit’ (De Standaard, B)

‘Trigon weet te overtuigen….de expressie staat bij Trigon voorop…. Trigon zingt helder en krachtig en hun eerste cd is een aanwinst in het vroegmiddeleeuwse repertoire’ (Tijdschrift Oude Muziek).

De cd is te bestellen door 26 euro over te maken op NL36INGB0001581151 t.n.v. M. Kalse te Leiden, onder vermelding van ‘CD Kerst’ en uw adres.