Dirigent

Margot neemt het applaus in ontvangst na het dirigeren van Händels muzikale drama Semele in de Leidse Schouwburg

Dirigent

Sinds 2010 dirigeert Margot projecten van de stichting Key2Singing; projectkoren en -ensembles met barokopera en andere vroege muziek. Daarnaast wordt zij ook uitgenodigd om andere projecten te dirigeren, zoals De Leidse Cantate Vredezang uit 1831.

Margot volgde de Kurt Thomas koordirectie cursus 2019 (groep D, kamerkoor).