Duo met luitspeler Earl Christy

Margot speelde met de Amerikaanse luitspeler Earl Christy onder ander haar Rembrandt-programma. Christy studeerde bij Toyohiko Satoh, Nigel North en Paul Beie, en geeft luitconcerten in Europa en de Verenigde Staten. Hij is specialist op het gebied van renaissance- en barokmuziek en deed veel onderzoek naar luitmuziek. Christy publiceerde over de ‘vergeten’ aspecten van de luit.

Hij is veel gevraagd als continuo-speler en leraar en zoekt als componist de technische grenzen van de luit op, binnen het kader van de muziektaal van de 18de eeuw. Werk van Christy is te beluisteren op de CD 'Neue Lautenfrüchte.'